Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

photosynthetic pigments

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 16 prací)
Fluorescenční analýza míry odolnosti fotosyntetického aparátu a analýza fotosyntetických pigmentů u rostlin vystavených různé teplotě a ozářenosti
 (Michaela PROVAZOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//cnf82q// | Aplikovaná fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Sledování sezonních změn fotosyntetických pigmentů smrku ztepilého alpské provenience v horském pásmu Malého Smrku
 (Vladěna CHORZEMPOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//uc08q9// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Vliv spektrální kvality a celkové ozářenosti FAR na složení fotosyntetických pigmentů a fenolických látek v listech Arabidopsis thaliana
 (Tereza KONEČNÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//95q50i// | Aplikovaná fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Úloha fotosyntetických pigmentů při aklimaci asimilačního aparátu rostlin na různé mikroklimatické podmínky
 (Zuzana MATEROVÁ)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//m4mh9n// | Aplikovaná fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Zastoupení fotosyntetických pigmentů a spektroskopické vlastnosti pigment-proteinových komplexů tylakoidní membrány vyšších rostlin
 (Denis HAVLENA)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//gwxy9s// | Aplikovaná fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Analýza fotosyntetických pigmentů po působení definovaných koncentrací ozónu
 (Aneta BILKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//20rv2s// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Vliv vlnové délky a teploty světla na tvorbu fotosyntetických pigmentů u vybraných kmenů fotoautotrofních organismů
 (Kateřina KOŘÍNKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//cdjxpp// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Kvalitativní a kvantitativní analýza fotosyntetických pigmentů za pomoci HPLC-(DAD)-MS
 (Iva HOLUBOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//aall88// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Vliv abiotického stresu na změny koncentrací fotosyntetických pigmentů juvenilní růstové fáze smrku ztepilého Picea abies (L.) KARST. vybrané vysokohorské populace
 (Denis PIVOŇKA)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//1ztqi4// | Chemie / Chemie - Biologie (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma

Vliv stresových faktorů na obsah pigmentů vybraných rostlin
 (Natálie KINCLOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//d4p6oi// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 16 prací)