Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Benátská bible

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 14 prací)
Studium a úprava povrchů skenovacím elektronovým mikroskopem
 (Adam Weiser)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fv1dm/ | Fyzika / | Práce na příbuzné téma

Filtrace obrazu v elektronovém rastrovacím mikroskopu
 (Marián Plauter)

2017, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/doof9/ | Informatika / Počítačová grafika a zpracování obrazu | Práce na příbuzné téma

Studium a úprava povrchů elektronovým mikroskopem
 (Pavel Kohl)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xagan/ | Fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Příprava tavených sýrů pro skenovací elektronovou mikroskopii
 (Lada Řiháčková)

2015, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//rorsbd// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Práce na příbuzné téma

Studium malířských výtvarných děl infračervenou a Ramanovou spektroskopií
 (Veronika Kohútová)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j4lhl/ | Chemie (čtyřleté) / Analytická chemie | Práce na příbuzné téma

Infrared spectroscopy of materials for nanostructures
 (Zuzana Mrázková)

2011, Bakalářská práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88455 | Nanotechnologie / | Práce na příbuzné téma

Molekulová spektroskopie povrchových úprav dřevěných historických předmětů
 (Kristína Éderová)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/prtku/ | Chemie / Chemie konzervování - restaurování | Práce na příbuzné téma

Využití infračervené spektroskopie při studiu oxidů železa
 (Ondřej POTYKA)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//b83hq5// | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití techniky nujolové suzpenze při kvantitativních aplikacích infračervené spektroskopie ve vzdálené oblasti
 (Monika Nogolová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114584 | Procesní inženýrství / Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu | Práce na příbuzné téma

Využití separačních metod a NIR spektroskopie ke stanovení kvality řepky olejné
 (Lenka ENDLOVÁ)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//375htc// | Analytická chemie / Analytická chemie heterogenních systémů | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 14 prací)