Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Region

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Identifikace a využití vnitřního potenciálu SO ORP Sedlčany
 (Zuzana Pechová)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/nrx5t/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Práce na příbuzné téma

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska na území obce s rozšířenou působností Sedlčany
 (Jiří HERMA)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//uw3yug// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Komparativní pohled na sdružení měst a obcí ČR a sdružení místních samospráv ČR
 (Marek Sokop)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/a8r16/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Práce na příbuzné téma

Podpora regionálních produktů v mikroregionu Sedlčansko
 (Petra Hochová)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/ynyhp/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Práce na příbuzné téma

Studie proveditelnosti otevření bezobalové prodejny
 (Petra Matysová)

2022, Diplomová práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//d8sy9m// | Projektové řízení inovací / | Práce na příbuzné téma

Studie proveditelnosti víceúčelového prostoru kavárny s půjčovnou a prodejnou motocyklů
 (Jan Drkoš)

2020, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//eljwz5// | Strojní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Studie proveditelnosti – Celorepubliková expanze maloobchodní sítě s módními džínsy
 (Luboš Majer)

2023, Diplomová práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/p0wn25/ | Projektové řízení inovací / | Práce na příbuzné téma

Studie proveditelnosti vybraného projektu
 (Kateřina Kratochvílová)

2021, Diplomová práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/w69e6s/ | Projektové řízení inovací / | Práce na příbuzné téma

Studie proveditelnosti
 (Jelena Rendlová)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/72330 | Ekonomika a management / Management | Práce na příbuzné téma

Studie proveditelnosti podnikání malé maloobchodní firmy
 (Marek Drugda)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/29810 | Aplikovaná informatika / Informační management | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)