Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

atmosfericka koroze

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Atmosférická koroze historických betonových staveb
 (Kateřina Valíková)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uhgz6/ | Chemie / Chemie konzervování - restaurování | Práce na příbuzné téma

Koroze oceli a možnosti zvyšování její životnosti
 (Ivana Valová)

2011, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/89553 | Materiálové inženýrství / Technické materiály | Práce na příbuzné téma

Predikce rychlosti atmosférické koroze a korozní agresivity pomocí neuronových sítí
 (Jan Šidla)

2010, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81853 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích | Práce na příbuzné téma

Diagnostika atmosférické koroze betonových konstrukcí dopravních staveb
 (Jiří Mareš)

2009, Disertační práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//rfmxib// | Technika a technologie v dopravě a spojích / Dopravní prostředky a infrastruktura: Dopravní prostředky | Práce na příbuzné téma

Koroze olova v prostředí kyseliny octové v kombinaci s běžným atmosférickým znečištěním
 (Filip Sihlovec)

2020, Bakalářská práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//3cw6tf// | Aplikovaná chemie a materiály / | Práce na příbuzné téma

Studium vlastností vybraných prostředků používaných pro ochranu kovů proti korozi
 (Kateřina Dvořáčková)

2007, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gdavv/ | Chemie / Chemie konzervování - restaurování | Práce na příbuzné téma

Svařování oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi
 (Martin Magnusek)

2009, Bakalářská práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/76342 | Strojírenství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Vliv atmosférických podmínek na povrchovou kvalitu válcovaného pásu
 (Ludvík Topiař)

2018, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128936 | Materiálové inženýrství / Progresivní technické materiály | Práce na příbuzné téma

Povrchová ochrana konstrukčních materiálů v prostředí s vysokou vzdušnou vlhkostí
 (Pavel Kraval)

2011, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//yps7eo// | Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů / | Práce na příbuzné téma