Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

atmospheric corrosion

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Atmosférická koroze historických betonových staveb
 (Kateřina Valíková)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uhgz6/ | Chemie / Chemie konzervování - restaurování | Práce na příbuzné téma

Predikce rychlosti atmosférické koroze a korozní agresivity pomocí neuronových sítí
 (Jan Šidla)

2010, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81853 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích | Práce na příbuzné téma

Svařování oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi
 (Martin Magnusek)

2009, Bakalářská práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/76342 | Strojírenství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Koroze olova v prostředí kyseliny octové v kombinaci s běžným atmosférickým znečištěním
 (Filip Sihlovec)

2020, Bakalářská práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//3cw6tf// | Aplikovaná chemie a materiály / | Práce na příbuzné téma

Klasifikace korozní agresivity atmosféry brněnské aglomerace
 (Kristýna Jánešová)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cm41c/ | Chemie / Chemie konzervování - restaurování | Práce na příbuzné téma

Elektrolytické odstraňování chloridů z archeologických železných nálezů
 (Lucie Ožanová)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lu61k/ | Chemie / Chemie konzervování - restaurování | Práce na příbuzné téma

Studium vlastností vybraných prostředků používaných pro ochranu kovů proti korozi
 (Kateřina Dvořáčková)

2007, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gdavv/ | Chemie / Chemie konzervování - restaurování | Práce na příbuzné téma