Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

titanové, slitiny, Ti6Al%-4%V

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 15 prací)
Optimalizace parametrů odporového švového svařování titanové slitiny Ti6Al%-4V% dle svařovací normy AWS v Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o.
 (Martina Foukalová)

2012, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93642 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Možnosti eradikace biofilmu z titanové slitiny Ti-6Al-4V netermálním plazmatem
 (Petr Fanta)

2019, Diplomová práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//fw2adz// | Biochemie a biotechnologie / | Práce na příbuzné téma

Optimalizace mechanických vlastností biokompatibilní slitiny Ti6Al4V pomocí tepelného zpracování
 (Lukáš Szkandera)

2016, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114479 | Materiálové inženýrství / Progresivní technické materiály | Práce na příbuzné téma

Optimalizace parametrů odporového švového svařování titanové slitiny Ti6Al%-4V% dle svařovací normy AWS v Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o.
 (Martina Foukalová)

2012, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93642 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Výzkum vybraných charakteristik integrity povrchu při broušení titanové slitiny EN ISO TiAl6V4
 (Lukáš DOLEJŠ)

2014, Diplomová práce, Fakulta výrobních technologií a managementu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//c5jlik// | Strojírenská technologie / Příprava a řízení výroby | Práce na příbuzné téma

Vlastnosti slitin na bázi titanu pro aplikace v traumatologii
 (Jan Kokeš)

2014, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104284 | Materiálové inženýrství / Neželezné kovy a speciální slitiny | Práce na příbuzné téma

Optimalizace parametrů odporového švového svařování titanové slitiny Ti6Al%-4V% dle svařovací normy AWS v Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o.
 (Martina Foukalová)

2012, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93642 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Vlastnosti slitin na bázi titanu pro aplikace v traumatologii
 (Jan Kokeš)

2014, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104284 | Materiálové inženýrství / Neželezné kovy a speciální slitiny | Práce na příbuzné téma

Nasazení vysokého dobývacího komplexu v rámci programu optimalizace produkce POP2010 v porubu 40 203 na Dole Darkov
 (Gabriela Witoszková)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82427 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

The Effect of Welding Process on the Fatigue Life of Joints made by Diffusion Welding.
 (Sanjeeb Kumar Samal)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//ayevl3// | Mechanical Engineering / Engineering Technology and Materials | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 15 prací)