Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 26 prací)
Prostředky vynaložené na zajištění bezpečnosti práce
 (Kateřina Buchalová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ycusc5// | Ekonomika a management / Management podniku: Management malých a středních podniků | Práce na příbuzné téma

Analýza bezpečnosti práce v oblasti provozu a manipulace s dopravními prostředky, návrh všeobecných opatření ke zvýšení bezpečnosti práce.
 (Jan MATĚJŮ)

2008, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//94n7uz// | Zemědělství / Zemědělská technika, obchod, servis a služby | Práce na příbuzné téma

Bezpečnost práce ve vybrané společnosti
 (Kateřina Hrobařová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//808j7k// | Ekonomika a management / Management ochrany podniku a společnosti | Práce na příbuzné téma

Bezpečnost práce ve strojírenském podniku
 (Hana Svobodová)

2016, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//sl5en5// | Zemědělské inženýrství / Agrobyznys | Práce na příbuzné téma

Návrh způsobu organizace práce a bezpečného pracovního postupu pro práce nad volnou hloubkou.
 (Pavel Žabenský)

2016, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114068 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Práce na příbuzné téma

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na školním statku
 (Kateřina Svobodová)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/z729g/ | Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku | Práce na příbuzné téma

Bezpečnost práce ve vybraném podniku
 (Monika Slabá)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//vqtyu4// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Analýza rizik vybraného objektu a tvorba plánu k eliminaci identifikovaných rizik
 (Agáta Halasová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ac5159// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Práce na příbuzné téma

Hodnocení provozní bezpečnosti - aplikace metod hodnocení rizik na analýzu stromů
 (Miroslav Sedláček)

2017, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//qrqaac// | Arboristika / | Práce na příbuzné téma

Komparace metod analýz rizik pro hodnocení bezpečnostních hrozeb lokalit brownfields
 (Květa Netíková)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/si8a5/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 26 prací)