Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

zásahový oděv

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Hustota tepelného toku a jeho odstínění textilní zábranou
 (Jakub Sikora)

2011, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88482 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu | Práce na příbuzné téma

Variabilita výhřevnosti směsného komunálního odpadu v závislosti na jeho materiálové skladbě
 (Tereza Navrátilová)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//ga2zmr// | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Vliv materiálové skladby souboru textilií na jejich požárně technické charakteristiky
 (Jakub Mikeska)

2018, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128136 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Optimalizace geometrie a materiálové skladby dřevěné lahve pro uchování a zrání alkoholu
 (Ondřej Stefek)

2019, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//4ejft4// | Dřevařské inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Prostup tepla skladbou suchého a vlhkého zásahového oděvu pro hasiče
 (Adam Schön)

2019, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136025 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Heat transfer in horizontally oriented air enclosure
 (Gowtham Ananthasayanan)

2020, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//p2ar5f// | Mechanical Engineering / Machines and Equipment Design | Práce na příbuzné téma

Vliv vlhkosti na prostup tepla materiálovou skladbou zásahových oděvů pro hasiče se vzduchovými mezerami mezi vrstvami
 (Jakub Pípal)

2018, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128267 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Vliv vzduchových mezer na prostup tepla materiálovou skladbou zásahových oděvů pro hasiče
 (Veronika Křížová)

2017, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118563 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Vliv vlhkosti na prostup tepla materiálovou skladbou zásahových oděvů pro hasiče se vzduchovými mezerami mezi vrstvami
 (Jakub Pípal)

2018, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128267 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma