Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

řasy

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 18 prací)
Bioakumulace těžkých kovů ve škeblici asijské (Sinanodonta woodiana) a její využití pro hodnocení znečištění vod.
 (Marcela JANKŮ)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//o9915a// | Biologie / Hydrobiologie | Práce na příbuzné téma

Bioakumulace těžkých kovů v tkáních raka signálního (Pacifastacus lenuisculus) a možnosti jeho využití pro monitoring těchto látek
 (Jana MEIXNEROVÁ)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//75q31v// | Biologie / Biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Bioakumulace vybraných těžkých kovů ve vodním toku Březná
 (Zdeněk VOGL)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//p4ytmd// | Biologie / Hydrobiologie | Práce na příbuzné téma

Bioakumulace perzistentních organických polutantů (POPs) v biomase vodního květu sinic
 (Petra Olivová)

2007, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g08vf/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Bioakumulace těžkých kovů v tkáních měkkýšů
 (Eva Habramová)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82907 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vliv kovů na biochemii zelených řas
 (Marek Dvořák)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uhd30/ | Biochemie / Analytická biochemie | Práce na příbuzné téma

Hodnocení akutní toxicity těžkých kovů pomocí testu na řasách Desmodesmus subspicatus
 (Monika ŠIMÍČKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//394lki// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Studium fotosyntetické reakce zelených řas na přítomnost vybraných těžkých kovů
 (Jan NOVÁK)

2012, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//bzp6uv// | Zemědělství / Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině | Práce na příbuzné téma

1. Teoretická část:\nl{}Motiv rasy ve fotografii\nl{}(od kolonialismu po uprchlickou krizi)\nl{}2. Praktická část:\nl{}a) katalog produktů: Preparace\nl{}b) volné fotografie - výstavní soubor: Děti úplňku
 (Gabriela Stránská)

2018, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//lt4yqz// | Výtvarná umění / Multimédia a design - Reklamní fotografie | Práce na příbuzné téma

Pojetí a konstrukce rasy v Brazílii
 (Kristýna Poláchová)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/thtxx/ | Sociologie / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 18 prací)