Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

orthoptera

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Rovnokřídlí (Orthoptera) vybraných biotopů okolí Brna - Líšně a příprava terénní výuky na téma: "Darwinova cesta evolucí"
 (Zuzana Košťálová)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/evld0/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství zeměpisu pro základní školy Učitelství přírodopisu pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Biotopové preference a faktory ovlivňující výběr mikrobiotopu maršemi rodu Tetrix (Orthoptera: Tetrigidae)
 (David MUSIOLEK)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//nmspxm// | Biologie / | Práce na příbuzné téma

Význam a možnosti využití rovnokřídlého hmyzu (Orthoptera) pro hodnocení posthornické krajiny
 (Jaromír Juříček)

2021, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144893 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Potravní strategie marší (Orthoptera: Tetrigidae)
 (Kateřina KUŘAVOVÁ)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//m7y8m9// | Biologie / | Práce na příbuzné téma

Význam prodlouženého štítu pro plavání marší (Orthoptera: Tetrigidae)
 (Karolína GĘBOLISZOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//bi0dbm// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Akvatické chování vybraných druhů sarančí (Orthoptera: Caelifera)
 (Karolína GĘBOLISZOVÁ)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//x6xzp0// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Partenogeneze rovnokřídlých (Orthoptera; Insecta)
 (Sára KOUKOLOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//3xrara// | Fyzika / Fyzika - Biologie (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma

Vliv seče a význam neposečených ploch pro luční společenstva Orthoptera a Mantodea
 (Oto KALÁB)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//4c45th// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

Ekologicko-faunistická charakteristika rovnokřídlého hmyzu (Orthoptera) hornické krajiny (Důl Paskov)
 (Jaromír Juříček)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108271 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Potravní biologie cvrčků (Orthoptera: Grylloidea)
 (Jana SLOVÁKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//fttzzi// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)