Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

bioinformatical analysis

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Analysis of trypsin inhibitor-like cysteine-rich domain-containing peptides (TIL-domain inhibitors) from the tick Ixodes ricinus
 (Hana PECHOVÁ)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2o06lk// | Biochemistry / Biological chemistry | Theses on a related topic

Bioinformatická analýza potenciálních glykosyltransferas z Mycobacterium tuberculosis
 (Zuzana Žufanová)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/esvws/ | Biochemie / Chemoinformatika a bioinformatika | Theses on a related topic

Bioinformatická analýza transkripčních změn v nádorově asociovaných fibroblastech
 (Jan Havránek)

2018, Bakalářská práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//vbix29// | Chemická informatika a bioinformatika / | Theses on a related topic

Bioinformatická analýza glykosyltransferas z Mycobacterium tuberculosis
 (Lucie Čtveráčková)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gwfar/ | Biochemie / Chemoinformatika a bioinformatika | Theses on a related topic

Analýza mitochondriální DNA z historického kosterního materiálu metodami sekvenace nové generace
 (Ondřej Vaculík)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ke9hq/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Analýza mitogenomu pomocí metod NGS
 (Ondřej Vaculík)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p070h/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Bioinformatická vyhledávaní a analýza proteinů zapojených do patogenicity mikroorganismů
 (Jan Komárek)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lxtlq/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Tvorba Iodininu u bakterie Acidithiobacillus thiooxidans
 (Marcela Bařinová)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ktsjr/ | Biochemie / Analytická biochemie | Theses on a related topic