Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

alternativní palivo

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Kaly z čistíren odpadních vod jako alternativní palivo pro cementárny se zaměřením na společnost Lafarge Cement a.s. Čížkovice
 (Karolina RACKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//7q1pn3// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Alternativní palivo z křídlatky japonské
 (Barbora Palkovská)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119847 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Alternativní palivo LPG v automobilové dopravě
 (Jakub ČERNÝ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ouifbj// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Bioplyn - alternativní plynné palivo pro zážehové motory
 (Jiří Staněk)

2010, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ed76u0// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní prostředky: Silniční vozidla | Práce na příbuzné téma

Alternative fuels as an instrument of CSR in shipping industry: A case study of sustainability and profitability of operating LNG powered vessels
 (Ivo Dittrich)

2019, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//72zpq7// | Economics and Management / Business Economics and Management | Práce na příbuzné téma

Alternativní paliva pro spalovací motory
 (Jiří Káňa)

2017, Bakalářská práce, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//dawml1// | Technické znalectví a pojišťovnictví / Technické znalectví a pojišťovnictví | Práce na příbuzné téma

Tuhá alternativní paliva a jejich využití
 (Martina ŠAFAŘÍKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//gd8zpu// | Elektrotechnika a informatika / Technická ekologie | Práce na příbuzné téma

Návrh elektrického zapojení soustavy dopravní trasy pro alternativní paliva
 (Ludvík MALEC)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojního inženýrství / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//coijb5// | Energetika / Energetika - teplárenství | Práce na příbuzné téma

Analýza nákladů pěstování řepky olejky pro výrobu bionafty
 (Markéta Vrábelová)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98287 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma