Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

biopalivo

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Ekonomická analýza problematiky biopaliv: Analýza nákladů biopaliv a jejich environmentálních dopadů v porovnání s konvenčními.
 (Jiří Kárník)

2012, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//rnto9d// | Hospodářská politika a správa / Ekonomika veřejného sektoru | Theses on a related topic

Postoj a směřování politiky ČR v oblasti podpory biopaliv
 (Matúš Holubkovič)

2017, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wb0w0/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Budoucnost biopaliv v Polsku v kontextu politiky Evropské unie
 (Žaneta Glosová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b9nqf/ | Evropská studia / | Theses on a related topic

Environmentální a sociálněekonomické dopady produkce biopaliv v mezinárodním měřítku
 (Jan Blažek)

2012, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vyfe4/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika a mezinárodní vztahy | Theses on a related topic

Biopaliva jako jeden z nástrojů energetické politiky EU
 (Jiřina Sojková)

2010, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eybqz/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Theses on a related topic

Možnosti získávání biopaliv
 (Gabriel Fodor)

2016, Bakalářská práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//jcmg1i// | Zahradnictví / Jakost rostlinných potravinových zdrojů | Theses on a related topic

Biopaliva a životní prostředí
 (Věra Vrlíková)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108145 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Biopaliva pro osobní automobily
 (Martin Dubšík)

2019, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//l0fzed// | Zemědělská specializace / Provoz techniky | Theses on a related topic

Hodnocení účinnosti spalovacího motoru při spalování biopaliv
 (Marek Hřebíček)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//5u8n5v// | Zemědělská specializace / Automobilová doprava | Theses on a related topic

Paliva a biopaliva v dopravě
 (Jan Hroch)

2015, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//wwt2vs// | Chemie a technická chemie / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)