Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

TPM

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
Projekt zvýšení efektivnosti údržby strojního zařízení ve společnosti Geniczech-M, s. r. o.
 (Kristýna Petlachová)

2014, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//d2wzq6// | Systémové inženýrství a informatika / Průmyslové inženýrství | Práce na příbuzné téma

Aplikace metodiky celkového využití výrobního zařízení (Overall Equipment Effectiveness) ve výrobním podniku
 (Kamila Srbová)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/73710 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Historie a současnost čištění komínů a kouřovodů
 (Pavel HÁLA)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//3092wq// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Marketingový plán firmy AWT Rekultivace, a.s.
 (Anna Debreczenyiová)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//egxffa// | Ekonomika a management / Podnikání | Práce na příbuzné téma

Totálně produktivní údržba (TPM), tribotechnika
 (Stanislav Paranič)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//u4edfv// | Ekonomika a management / Podnikání a management v obchodě a službách | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití metody TPM v procesu výroby ve firmě Carrier Refrigeration Operation Czech Republic s.r.o
 (Michaela ŠNEBERGEROVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//evd0n7// | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie - technologie obrábění | Práce na příbuzné téma

Návrh hodnocení procesů TPM a 5S
 (Jana HERZOGOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta výrobních technologií a managementu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//k8421x// | Strojírenská technologie / Řízení výroby | Práce na příbuzné téma

Stanovení klíčových ukazatelů výkonnosti údržby pro vyhodnocování TPM
 (Dominik Čambala)

2020, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//sdjgof// | Systémové inženýrství a informatika / Řízení výroby a kvality | Práce na příbuzné téma

Metodika nasazení TPM
 (Lukáš Sekanina)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129539 | Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Metodika zavedení systému údržby TPM
 (Jakub Vališ)

2009, Bakalářská práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/71785 | Strojírenství / Technická diagnostika, opravy a udržování | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)