Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

studen

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Vrtání studen rotačně příklepovou technologií
 (Miroslav Pechoušek)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98390 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Okrajové podmínky ve válcovací mezeře při válcování za tepla a za studena
 (Tomáš Luks)

2016, Disertační práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//iwn3rf// | Aplikované vědy v inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Studium objemových magnetických vlastností austenitických korozivzdorných ocelí po tváření za studena
 (Martin Otáhal)

2018, Diplomová práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130269 | Fyzika / Aplikovaná fyzika | Práce na příbuzné téma

Analýza nehomogenity mechanických vlastností žebírkového drátu z oceli B500B po válcování za tepla a po natažení za studena
 (Jakub Molnár)

2019, Bakalářská práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136644 | Metalurgické inženýrství / Moderní metalurgické technologie | Práce na příbuzné téma

Vliv tváření ocelí za studena na jejich strukturu
 (Michal Kozel)

2020, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//lkgc36// | Procesní inženýrství / Technologická zařízení | Práce na příbuzné téma

Alternativní přísady a pojiva v technologiích prováděných za studena
 (Jakub Šedina)

2019, Disertační práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//ed5zla// | Stavební inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Kompozitní směsi pro recyklace konstrukčních vrstev vozovky za studena s využitím upravených vysokopecních strusek
 (Martin Živný)

2019, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//sw4iga// | Stavební inženýrství / Dopravní stavitelství | Práce na příbuzné téma

Chování vysokopevných ocelí při ohýbání za studena
 (Kateřina RUBEŠOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//6mlroi// | Strojní inženýrství / Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie | Práce na příbuzné téma

Hodnocení vlivu deformace za studena na vybrané elektrochemické vlastnosti oceli AISI 316L připravené metodou SLM
 (Jiří Zelníček)

2020, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140755 | Materiálové inženýrství / Progresivní technické materiály | Práce na příbuzné téma

Stabilizace a lisování konopných a dýňových semen za studena
 (Eliška Bečvářová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//67qm51// | Potravinářská a biochemická technologie / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)