Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

body composition

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Determinace tělesného složení u studentů 1. ročníku FTK UP na základě metody bioelektrické impedance přístroji In Body 720 a Tanita BC-418
 (Radek ŠIMEK)

2011, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//r9ipft// | Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - matematika se zaměřením na vzdělávání, Tělesná výchova | Theses on a related topic

Změny a rozdíly v tělesném složení profesionálních hráčů fotbalu v průběhu sledovaného období
 (Sebastián Smoleňák)

2019, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vemj4/ | Tělesná výchova a sport / Kondiční trenér | Theses on a related topic

Hodnocení vztahu mezi časem stráveným u obrazovky a tělesným složením nedospělých jedinců
 (Jana Panicová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aqb7z/ | Antropologie / | Theses on a related topic

Posouzení tělesného složení u mužů ve věku 18-30 let
 (Veronika ŽĎÁRSKÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//r89tne// | Specializace v pedagogice / Matematika se zaměřením na vzdělávání a výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Zhodnocení tělesného složení u hráček basketbalového týmu žen Valosun Brno
 (Kateřina Pecová)

2016, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bw99c/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic