Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

buddy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vývoj mobilní aplikace The BMX Buddy
 (Tomáš Carda)

2016, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lbi3v/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Buddy System Zlin: A Social Media Marketing Analysis
 (Mária Antalová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0bltyo// | Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi | Theses on a related topic

A Marketing Mix Analysis of DV Buddy in Order to Increase Competitiveness
 (Michal Bém)

2017, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//qd3lxc// | Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi | Theses on a related topic

Realizace informačního webového systému pro podporu Buddy System UTB Zlín
 (Ivan Kovár)

2016, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ec47jb// | Inženýrská informatika / Učitelství informatiky pro střední školy | Theses on a related topic

Buddy program jako nástroj multikulturní výchovy a jeho vliv na zahraniční studenty Erasmu+ na Univerzitě Pardubice
 (Iva Kuklová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//4lrqj0// | Humanitní studia / | Theses on a related topic

Mobilní aplikace Training Buddy (pro Android)
 (David RAŠOVSKÝ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ciii9y// | Informatika / Aplikovaná informatika | Theses on a related topic

Projekt inovace marketingové komunikace Buddy Systemu Zlín s cílem zlepšení jeho image
 (Michaela Sanitráková)

2015, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//8pbb8m// | Ekonomika a management / Management a marketing | Theses on a related topic

Reengineering procesů ESN VSE Praha - BuddySystem a jejich podpora informačním systémem
 (Ondřej Průcha)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/44202 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Adding Support for Bit-Vectors to BDD Libraries CUDD and Sylvan
 (Peter Navrátil)

2017, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lij5a/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic