Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

cannabis

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Anatomické a morfologické rozdíly mezi Cannabis indica a Cannabis sativa
 (Igor DOBRORUKA)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//1ljx2o// | Biologie / Biologie - Geografie | Theses on a related topic

Cannabis sativa v éře genomiky a biologické léčby
 (Kateřina Tejkalová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zikfs/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Cannabis sativa - objasnění vztahu mezi domnělými poddruhy
 (Kateřina Tejkalová)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/slmth/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Forenzní šetření biologicky aktivních látek v přípravcích na bázi konopí (Cannabis sp.)
 (Kristýna Čermáková)

2019, Diplomová práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//577ntr// | Forenzní analýza / | Theses on a related topic

Využití mikrosatelitů (simple sequence repeat, SSR) pro studium genotypové variability ilegálně pěstovaného Cannabis sativa var. indica pro forenzní použití
 (Ilona VACULÍKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8745uw// | Matematika / Matematika - Biologie | Theses on a related topic

Tetrahydrokannabinol (THC) v konopí setém (Cannabis sativa)
 (Petra Peukertová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//m08ocm// | Potravinářská a biochemická technologie / | Theses on a related topic

Tvorba výnosu semen a hodnocení zdravotního stavu odrůd konopí setého (\kur{Cannabis sativa} L.)
 (Aleksandra KUKLINA)

2017, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//8b7zrs// | Zemědělství / Zemědělství - Rostlinolékařství | Theses on a related topic

Protektivní působení sekundárních metabolitů Reynoutria spp. na Cannabis spp
 (Jiří Toman)

2021, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//42hv5y// | Rostlinolékařství / | Theses on a related topic

Frakcionace bílkovin konopné (Cannabis sativa L.) mouky podle rozpustnosti
 (Pavel HOFÍREK)

2017, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//10uv6r// | Zemědělské inženýrství / Zemědělské inženýrství - Fytotechnika | Theses on a related topic

Možnosti využití fytoremediace na kontaminovaném území bývalého podniku DEZA – LAHOS v Ostravě pomocí Cannabis sativa
 (Adam Kožušník)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141575 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)