Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Časoprostorová, bodová, data

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Správa a vizualizace časoprostorových bodových dat
 (Jindra MARVALOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//rqi6h1// | Geomatika / | Práce na příbuzné téma

Správa a vizualizace časoprostorových bodových dat
 (Jindra MARVALOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//rqi6h1// | Geomatika / | Práce na příbuzné téma

Správa a vizualizace časoprostorových bodových dat
 (Jindra MARVALOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//rqi6h1// | Geomatika / | Práce na příbuzné téma

Správa a vizualizace časoprostorových bodových dat
 (Jindra MARVALOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//rqi6h1// | Geomatika / | Práce na příbuzné téma

Správa a vizualizace časoprostorových bodových dat
 (Jindra MARVALOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//rqi6h1// | Geomatika / | Práce na příbuzné téma

Komparace metod k-means a k-means++ při použití na reálném EEG záznamu
 (Daniela Kolíková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//oiyfha// | Biomedicínský technik / | Práce na příbuzné téma

Intrusion Detection System with k-means data mining and outlier detection approach
 (Sandeep Kumar Chandel)

2017, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jgnvz/ | Informatika / Bezpečnost informačních technologií (angl.) | Práce na příbuzné téma

Využití metody fuzzy k-means pro řízení procesů
 (Martin Stanovský)

2015, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109120 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích | Práce na příbuzné téma

Segmentace zákazníků pro nastavení diferencovaného přístupu k nim
 (Martina Doležalová)

2015, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//e2t9ka// | Systémové inženýrství a informatika / Regionální a informační management | Práce na příbuzné téma

Shluková analýza rozsáhlých souborů dat: nové postupy založené na metodě k-průměrů
 (Marta Žambochová)

2005, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/27036 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)