Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

slovenske pohranici

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 12 prací)
Analýza vlivu malých projektů na rozvoj česko-slovenského pohraničí
 (Dominik Blanarsch)

2023, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mbiwe/ | Sociální geografie a regionální rozvoj / | Práce na příbuzné téma

Přeshraniční dopravní vazby na příkladu česko-slovenského pohraničí
 (Petr Závodný)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cvl8n/ | Geografie a kartografie / Sociální geografie a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Přeshraniční aktivity v česko-slovenském pohraničí - příklad Euroregion Bílé/Biele Karpaty
 (Lucie Dvouletá)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/amnc9/ | Geografie a kartografie / Sociální geografie a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Úroveň znalostí českých a slovenských reálií u mládeže ve vybraných regionech na česko-slovenském pohraničí
 (Tomáš FLORIÁN)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//7j94n7// | Geografie / Učitelství Geografie pro 2. stupeň základních škol a středních škol (dvouoborové) - Učitelství Historie pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Změny v krajině česko-slovenského pohraničí
 (Zuzana Miškářová)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//7kt3gy// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Česko-slovenské vztahy v jihomoravském pohraničí
 (Lukáš Grunt)

2009, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//mpqd29// | Sociologie / Sociální antropologie | Práce na příbuzné téma

Migrační prostupnost krajiny Karpat v česko-slovenském pohraničí
 (Monika Nakládalová)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98017 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Krajina v pohraničí a její specifika
 (Roman Vacula)

2016, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//r6nucf// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Přeshraniční spolupráce obcí na česko-slovenském pomezí
 (Lenka Hubáčková)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lobbe/ | Geografie a kartografie / Sociální geografie a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

MORAVŠTÍ A SLOVENŠTÍ CHORVATI
 (Zuzana TÚČKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//nfqpqb// | Humanitní studia / Andragogika - Kulturní antropologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 12 prací)