Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

jaderne receptory

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 16 prací)
Glukokortikoidní a další jaderné receptory – jejich funkce a regulace cizorodými látkami
 (Šárka Beníčková)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lo83n/ | Aplikovaná biochemie / | Práce na příbuzné téma

Detekční systémy pro studium (ant)agonismu látek a směsí pro retinoidní a thyroidní receptory
 (Tomáš Kotačka)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xhpjo/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Toxicita xenobiotik zprostředkovaná přes jaderné receptory
 (Iva Sovadinová)

2006, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rfef9/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Receptory aktivované peroxizomovými proliferátory (PPAR)
 (Marcela Babáčková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ju9amn// | Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Studium vlivu derivátů tetrahydropyridinu a tetrahydropyrimidinu na transkripční aktivitu aryl uhlovodíkového receptoru a glukokortikoidního receptoru
 (Šárka KOSTKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//4ryapk// | Chemie / Chemie pro víceoborové studium - Biologie | Práce na příbuzné téma

Vliv jaderných receptorů na expresi ABC transportérů
 (Marek Hampl)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jf5pi/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Význam jaderného receptoru PPARgamma a s ním spojených signálních drah v rozvoji nádorů kolonu
 (Ondřej Zapletal)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i0s99/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Úloha jaderných receptorů v prevenci a terapii nádorů prostaty
 (Ondřej Zapletal)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kbgu5/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Studium endokrinně disrupčních vlastností grafen oxidu skrz transkripční aktivitu vybraných jaderných receptorů
 (Andrea FRANCÚZOVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//eqmbl1// | Biologie / Učitelství biologie pro střední školy - Učitelství geografie pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Databáze biologických aktivit jaderných receptorů
 (Adam Suchopár)

2020, Bakalářská práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//w1tm6t// | Chemická informatika a bioinformatika / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 16 prací)