Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

chelerythrin

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Toxicita xenobiotik zprostředkovaná přes jaderné receptory
 (Iva Sovadinová)

2006, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rfef9/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Theses on a related topic

Sledování poškození DNA metodou kometové analýzy
 (Miroslav Dvořák)

2012, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vo8bo/ | Lékařská chemie a biochemie (čtyřleté) / Lékařská chemie a biochemie | Theses on a related topic

Interakce benzofenantridinových kvarterních alkaloidů s DNA
 (Jana Urbanová)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ahbgf/ | Chemie / Analytická chemie | Theses on a related topic

HPCL studium kvartérních benzofenanthridinových alkaloidů ve vybraných rostlinných druzích čeledi Papaveraceae
 (Jana Suchomelová)

2007, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nmn90/ | Všeobecné lékařství / Lékařská chemie a biochemie | Theses on a related topic

Interaction of Benzo(c)phenanthridine Alkaloids with DNA
 (Michal Rájecký)

2015, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cz9na/ | Chemie (čtyřleté) / Analytická chemie | Theses on a related topic

Studium interakcí fluorescenčních markerů s bioligandy
 (Eva Ševčíková)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/svs1s/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Interakce alkaloidu chelerythrinu s d(GGAAGCTTCC)2
 (Radka Kolínková)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ms1wl/ | Aplikovaná biochemie / | Theses on a related topic

Studium interakce chelerythrinu s oligonukleotidy metodou kapilární zónové elektroforézy
 (Vendula Roblová)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t424f/ | Chemie / | Theses on a related topic