Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Chemická spotreba kyslíku

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
Využití chemické spotřeby kyslíku a biologické spotřeby kyslíku k vyjádření kvality biomasy k anaerobní digesci a srovnání se současnými metodami hodnocení
 (Jiří KOSTROUN)

2008, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//nnjo86// | Zemědělské inženýrství / Všeobecné zemědělství | Práce na příbuzné téma

Porovnání metod stanovení chemické spotřeby kyslíku
 (Jiří Halm)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//1bccne// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Práce na příbuzné téma

Stanovení chemické spotřeby kyslíku ve vodách pomocí dichromanu draselného a srovnání této metody s manganometrií a stanovením celkového organického uhlíku.
 (Jiřina HOLEČKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ocleuq// | Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin | Práce na příbuzné téma

Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem semimikrometodou.
 (Jakub Matys)

2010, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82174 | Procesní inženýrství / Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu | Práce na příbuzné téma

Studium vývoje kyslíku ve vínech s různým podílem kvasničných kalů
 (Michaela Kulhánková)

2020, Diplomová práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//bsrjpp// | Zahradnické inženýrství / Řízení zahradnických technologií | Práce na příbuzné téma

Stanovení fosforečnanů ve vzorcích půdy fotometrickou metodou
 (Josef BRANDŠTÝL)

2013, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//v8a12z// | Učitelství pro střední školy / Bi-Ch | Práce na příbuzné téma

Stereo fotometrické metody pro 3D rekonstrukci povrchů
 (Gabriela WENGLORZOVÁ)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//04aaev// | Informatika / Informační systémy | Práce na příbuzné téma

Rekonstrukce 3D tvarů ve fotometrickém stereu
 (Karel Chládek)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tzk5f/ | Informatika / Počítačová grafika a zpracování obrazu | Práce na příbuzné téma

Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem semimikrometodou.
 (Jakub Matys)

2010, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82174 | Procesní inženýrství / Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu | Práce na příbuzné téma

Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem semimikrometodou.
 (Jakub Matys)

2010, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82174 | Procesní inženýrství / Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)