Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Chemická spotřeba kyslíku

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Stanovení chemické spotřeby kyslíku ve vodách pomocí dichromanu draselného a srovnání této metody s manganometrií a stanovením celkového organického uhlíku.
 (Jiřina HOLEČKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ocleuq// | Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin | Práce na příbuzné téma

Rovnovážné pasivní vzorkování persistentních organických látek v tkáních sladkovodních ryb
 (Jaromír Sobotka)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e1oke/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Pasivní vzorkování v sedimentech pro stanovení koncentrací a dostupnosti organických znečišťujících látek
 (Michaela Minaříková)

2017, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i2tu9/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Prachové částice v prostředí a jejich vliv na osud a transport perzistentních organických látek
 (Tereza Vrtílková)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/koiti/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Stanovení biologické rozložitelnosti organických látek ve vodném prostředí dle ČSN ISO 10707
 (Eva Moudrá)

2019, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//i88jsq// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení účinnosti odstraňování organických látek z odpadních vod DEZA, a. s.
 (Marcela Mačková)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129831 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Studium parametrů pasivních vzorkovačů pro monitorování polárních organických znečišťujících látek ve vodním prostředí
 (Iveta Škopíková)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i8dsy/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Využití anorganických látek při čištění odpadních vod s vysokým obsahem organických látek
 (Zuzana Macková)

2010, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//nzs62u// | Chemie a technická chemie / | Práce na příbuzné téma

Stanovení organických látek ve vodě.
 (Tereza Burianová)

2015, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//y7xiam// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Práce na příbuzné téma

Metody izolace a detekce látek použitelných jako náhrada bojových chemických látek (BCHL)
 (Martina Vidrmanová)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jews2/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)