Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

zobrazovaci nastroje

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Zobrazovací metody v antropologii
 (Věra KOBLASOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//08b46s// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Vývoj programových rozšíření nástrojů pro vizualizaci molekul
 (Ondřej Balcárek)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bd0xv/ | Biochemie / Chemoinformatika a bioinformatika | Práce na příbuzné téma

Imunoznačení vybraných nanočástic pro nové zobrazovací metody.
 (Marcela Vlčnovská)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ujfh8/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Vývoj nástrojů pro segmentaci mozkových komor a tumoru mozku na snímcích za účelem následného vyhodnocení zájmových objektů
 (Barbora Závodníková)

2018, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128507 | Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství | Práce na příbuzné téma

Nástroj pro zobrazování vnitřní reprezentace postavené na systému SUIF
 (Svatoslav Musil)

2010, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78799 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Nástroje digitálního marketingu v diskurzu teorie nových médií
 (Barbora Kašparová)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e6hji/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Práce na příbuzné téma

Inteligentní měřící a zobrazovací moduly s ESP8266
 (Tanasis Vlachopulos)

2018, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128603 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Materiály pro implantáty a chirurgické nástroje kompatibilní s magnetickou rezonancí
 (Zuzana Brázdilová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//9lgg4y// | Chemie a technologie materiálů / Polymerní materiály a technologie | Práce na příbuzné téma

Posouzení možností jazyka Styled Layer Descriptor v prostředí nástroje GeoServer
 (Milan Matolák)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98126 | Geodézie a kartografie / Geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Neinvazivní biomarkery karcinomu ledviny jako možný nástroj pro screening a časnou diagnostiku
 (Michal Fedorko)

2017, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mrvxv/ | Chirurgie (čtyřleté) / Chirurgie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)