Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

koloidní stabilita

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Stabilita koloidních roztoků nanoslitin
 (Ján Orolín)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/frrat/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Obsah polyfenolů v pivu a jeho koloidní stabilita v závislosti na množství stabilizačního prostředku
 (Iveta Černošková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ookm1n// | Chemie a technologie potravin / | Práce na příbuzné téma

Stabilita a biologické účinky koloidních roztoků zlatých nanočástic připravených katodovým naprašováním
 (Anna Kasparová)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//njgmi7// | Syntéza a výroba léčiv / | Práce na příbuzné téma

Stabilita bentonitových koloidů
 (Eliška Duchková)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rb7sf/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Studium vlivu zeta potenciálu na stabilitu koloidních roztoků
 (Tereza Lysá)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92088 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Filtrace piva a jeho mikrobiologická kontrola, vliv na trvanlivost a koloidní stabilitu piva
 (Jan VASIL)

2009, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//4dqhlf// | Chemie a technologie potravin / | Práce na příbuzné téma

Studium vlivu pH prostředí na stabilitu jílovitých suspenzí
 (Matěj Výtisk)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103414 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Porovnání přípravků k čiření bílých vín.
 (Jaroslav Korbaš)

2015, Diplomová práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//nr5f8k/zaverecna_prace.pdf/ | Zahradnické inženýrství / Řízení zahradnických technologií | Práce na příbuzné téma