Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

církevní, historický, majetek

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 17 prací)
Princip legitimního očekávání v rozhodování veřejné správy a v soudním přezkoumání
 (Jana Vojáčková)

2009, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cfs94/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Princip legitimního očekávání v judikatuře Ústavního soudu
 (Jiří TUROŇ)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//43e5x1// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Legitimní očekávání v občanském právu
 (Jana Bílková)

2017, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fedb5/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Občanské právo | Práce na příbuzné téma

Historický církevní majetek ve světle judikatury Ústavního a Nejvyššího soudu ČR
 (Jan GREGOR)

2016, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//sa8gvm// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Historický církevní majetek ve světle judikatury Ústavního a Nejvyššího soudu ČR
 (Jan GREGOR)

2016, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//sa8gvm// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Střet ochrany majetku s ochranou osobnosti škůdce
 (Jaroslav Král)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iqil2/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Veřejný majetek a katastr nemovitostí
 (Václav Nepokoj)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/px2jg/ | Veřejná správa / | Práce na příbuzné téma

Restituce, církve a duplicitní vlastnictví
 (Jitka Strnadová)

2006, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/r5wp8/ | Bankovnictví / Oceňování majetku | Práce na příbuzné téma

Analýza transkripce a posttranslační modifikace signálních proteinů STAT 1 a STAT 3 v nádorové buňce
 (Lenka Humpolíková Adámková)

2011, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q46r6/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Role JAK-STAT signálních drah v aktivaci lymfocytů
 (Pavla Babínková)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ugkgb/ | Chemie / Učitelství biologie pro střední školy | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 17 prací)