Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

dohoda ADR

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 16 prací)
Vyhodnocení rizik přepravy nebezpečných látek v silniční dopravě
 (Kateřina Bílková)

2020, Diplomová práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//h6x7la// | Bezpečnost společnosti / | Práce na příbuzné téma

Bezpečná silniční přeprava nebezpečných chemických látek v České republice
 (Vojtěch Večeřa)

2016, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ceh9ik// | Ochrana obyvatelstva / | Práce na příbuzné téma

Studie rizik silniční přepravy nebezpečných látek na Olomoucku
 (Veronika Vláčilová)

2012, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94246 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování | Práce na příbuzné téma

ADR, převoz nebezpečné látky přes město Bílina a dopravní nehoda s nebezpečnou látkou.
 (Radim Kaliničenko)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92776 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Přeprava nebezpečné látky železniční dopravou a únik do okolí
 (Klára Tesárková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//w6a6jb// | Ochrana obyvatelstva / | Práce na příbuzné téma

Letecká doprava nebezpečného zboží v podmínkách firmy DHL Express Ostrava
 (Petr Michálek)

2015, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109450 | Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie | Práce na příbuzné téma

Stanovení rizika nehody automobilu převážejícího nebezpečné látky
 (Michal Bílý)

2017, Bakalářská práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//j3po3i// | Elektrotechnika a informatika / Informatika a logistika | Práce na příbuzné téma

Porovnání metod pro testování sklonu k samovznícení nebezpečných látek při dopravě
 (Jan Műther)

2017, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118660 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Práce na příbuzné téma

Zavádění nařízení CLP v ČR
 (Vendula Drastichová)

2010, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79232 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Práce na příbuzné téma

Silniční přeprava nebezpečných věcí podle mezinárodní dohody ADR
 (Adam Šalša)

2018, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128117 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 16 prací)