Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

coke

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Coke deposits on zeolite catalysts in process of methane aromatization
 (Jérôme Daubigney)

2015, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//7ya4ut// | Chemie a chemické technologie / | Práce na příbuzné téma

Znečišťování ovzduší tuhými znečišťujícími látkami při výrobě koksu na koksárenské baterii
 (David Běleš)

2014, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104579 | Metalurgické inženýrství / Technologie výroby kovů | Práce na příbuzné téma

Vliv provozních parametrů koksárenské baterie na kvalitu vysokopecního koksu
 (Radek Toman)

2013, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99097 | Metalurgické inženýrství / Technologie výroby kovů | Práce na příbuzné téma

Výroba koksu v koksovací baterii a její vliv na životní prostředí
 (Radim Szkandera)

2011, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87909 | Metalurgické inženýrství / Tepelná technika a životní prostředí | Práce na příbuzné téma

Zařízení pro dopravu koksu do nákladního vozu
 (Jiří Čerbák)

2018, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129582 | Energetika / Energetika 21.století | Práce na příbuzné téma

Konstrukční návrh rotačního třídiče typu Distl-Susky pro třídění koksu
 (Jiří Čerbák)

2020, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141110 | Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Regulace tlaku hydroinjektáže během obsazování koksovacích komor úhelnou vsázkou v závislosti na poloze sázecí tyče výtlačného a pěchovacího stroje.
 (Bogdan Cieślar)

2018, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128714 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích | Práce na příbuzné téma

Odsíření koksárenského plynu - materiálová bilance
 (Lenka Šimková)

2017, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119334 | Procesní inženýrství / Chemické a environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Kalkulace nákladů výroby koksu v OKK Koksovny, a.s.
 (Dalibor Lang)

2017, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119470 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Praskání regulačních kamenů topných tahů stěn koksárenské baterie
 (Marek Papřok)

2020, Bakalářská práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140873 | Metalurgické inženýrství / Tepelná technika a keramické materiály | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)