Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

coke

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Coke deposits on zeolite catalysts in process of methane aromatization
 (Jérôme Daubigney)

2015, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//7ya4ut// | Chemie a chemické technologie / | Theses on a related topic

Výroba koksu v koksovací baterii a její vliv na životní prostředí
 (Radim Szkandera)

2011, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87909 | Metalurgické inženýrství / Tepelná technika a životní prostředí | Theses on a related topic

Znečišťování ovzduší tuhými znečišťujícími látkami při výrobě koksu na koksárenské baterii
 (David Běleš)

2014, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104579 | Metalurgické inženýrství / Technologie výroby kovů | Theses on a related topic

Vliv provozních parametrů koksárenské baterie na kvalitu vysokopecního koksu
 (Radek Toman)

2013, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99097 | Metalurgické inženýrství / Technologie výroby kovů | Theses on a related topic

Kalkulace nákladů výroby koksu v OKK Koksovny, a.s.
 (Dalibor Lang)

2017, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119470 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Posouzení optimalizace provozu odsíření koksárenského plynu
 (Radmila Odleváková)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107909 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Pinch analýza provozu koksochemie
 (Lenka Šimková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109248 | Procesní inženýrství / Chemie a technologie ochrany prostředí | Theses on a related topic

Zařízení pro dopravu koksu do nákladního vozu
 (Jiří Čerbák)

2018, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129582 | Energetika / Energetika 21.století | Theses on a related topic

Vliv plasticity uhelné vsázky na zrnitost a kvalitu slévárenského koksu.
 (Aleš Polák)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115595 | Hornictví / Hornické inženýrství | Theses on a related topic

Technologie odsíření koksárenského plynu
 (Denisa Šedá)

2016, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114572 | Procesní inženýrství / Chemie a technologie paliv | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)