Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

atmosférická koroze

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Korozní vlastnosti ocelí vystavených vlivu vodných prostředí v koksovně
 (Stanislava Mikovčáková)

2013, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101100 | Materiálové inženýrství / Technické materiály | Práce na příbuzné téma

Struktura a korozní vlastnosti pozinkovaného plechu v oblasti řezu laserem
 (Jiří Cieslar)

2018, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128835 | Materiálové inženýrství / Progresivní technické materiály | Práce na příbuzné téma

Korozní vlastnosti vybraných nátěrových systémů
 (Adam Bartoník)

2018, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128837 | Materiálové inženýrství / Progresivní technické materiály | Práce na příbuzné téma

Zkoušení a hodnocení korozní odolnosti svarových spojů korozivzdorných ocelí
 (Lenka Stašková)

2011, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87800 | Materiálové inženýrství / Technické materiály | Práce na příbuzné téma

Hodnocení korozní odolnosti speciální korozivzdorné austenitické oceli
 (Jana Kokořová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128908 | Materiálové inženýrství / Progresivní technické materiály | Práce na příbuzné téma

Atmosférická koroze historických betonových staveb
 (Kateřina Valíková)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uhgz6/ | Chemie / Chemie konzervování - restaurování | Práce na příbuzné téma

Predikce rychlosti atmosférické koroze a korozní agresivity pomocí neuronových sítí
 (Jan Šidla)

2010, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81853 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích | Práce na příbuzné téma

Svařování oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi
 (Martin Magnusek)

2009, Bakalářská práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/76342 | Strojírenství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Návrh technologie protikorozní ochrany ocelových konstrukcí
 (Miroslav Čecháček)

2016, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114716 | Strojírenství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Zkoušení konstrukčních ocelí a jejich ochrana vůči vlivům atmosféry na koksovně
 (Maroš Jány)

2013, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99242 | Materiálové inženýrství / Technické materiály | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)