Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

c-myc

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Vliv poruchy interakčního rozhraní mezi Axinem a c-myc na in vivo stabilitu c-myc.
 (Pavlína Víšková)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y0jct/ | Biochemie / Analytická biochemie | Práce na příbuzné téma

Analýza proteinů NOTCH1 a c-MYC u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií
 (Patrik Čech)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lt81s/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách | Práce na příbuzné téma

Polymorfní kvadruplex formující segment v promotoru c-Myc onkogenu
 (Michaela Krafčíková)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jdot4/ | Fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Vliv proteinu c-myc na vznik nádorů.
 (Aneta MATĚJOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//rp1ey7// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Nuclear topography and transcriptional activity of the c-myc gene during enterocytic differentiation
 (Andrea Harničarová)

2008, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xoz38/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Detekce strukturních změn v promotoru c-myc genu pomocí strukturních sond a polymerázové řetězové reakce.
 (Adéla KÖNIGOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//u05ysn// | Chemie / Chemie - Biologie (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma

Studium struktury promotoru c-myc genu v lineární a superhelikální DNA.
 (Petra POLÁČKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//p2vzkj// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Detekce strukturních změn v promotoru c-myc genu pomocí strukturních sond a polymerázové řetězové reakce.
 (Adéla KÖNIGOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//rem59v// | Chemie / Chemie - Biologie (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma

Heterologní exprese a funkční charakterizace proteinu cryptogeinu obsahující MYC-Tag
 (Zbyšek Konvica)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xkrq3/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma