Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

elektronova mikroskopia

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Elektronová mikroskopie na biologických vzorcích
 (Lucia Sládková)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kgxj1/ | Aplikovaná fyzika / Lékařská fyzika | Práce na příbuzné téma

Určování biomolekulárních struktur ve vysokém rozlišení pomocí elektronové mikroskopie
 (Anna Jelinková)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rcyye/ | Fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Studium interakcí Salmonella hostitel pomocí elektronové mikroskopie
 (Petra Košútová)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p4w0h/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Exfoliácia grafitu: efekt na veľkosť častíc a kryštalinitu
 (Filip Kovár)

2017, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119462 | Procesní inženýrství / Chemie a technologie paliv | Práce na příbuzné téma

Abrazivita u vybraných ordinačných výkonov v dentálnej hygiene
 (Matej Hropko)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lh2wb/ | Dentální hygiena / | Práce na příbuzné téma

Stabilita koloidních roztoků nanoslitin
 (Ján Orolín)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/frrat/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Distribuce nanočástic z manganu v živočišných tkáních
 (Ondrej Kováč)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k5yvx/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Exprese, purifikace a strukturní analýza proteinu viru chronické paralýzy včel
 (Alžbeta Dikunová)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tcr5r/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma