Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

destrukce

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
1. Teoretická část:\nl{}Destrukce fotografického obrazu\nl{}2. Praktická část:\nl{}a) autorská publikace: Destrukce\nl{}b) výstavní soubor: Destrukce
 (Tereza Štouračová)

2020, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//l20b2y// | Výtvarná umění / Multimédia a design - Reklamní fotografie | Práce na příbuzné téma

Destrukce těla formou umělecké výpovědi: Od nonkonformity po torturu
 (Stanislava Moravcová)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/btppf/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia | Práce na příbuzné téma

Mechanická destrukce kalcitových speleotém (Moravský kras)
 (Marta Durďáková)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i4dln/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Destrukce měst
 (Aneta Filipová)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j00yq/ | Specializace v pedagogice / Speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocování účinnosti destrukce či nevratné transformace POPs v odpadech při použití různých technologií
 (Lucia Micháliková)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/drunz/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Analýza příčin destrukce dílů při lisování vláknitých materiálů
 (Veronika Chovancová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//94ulza// | Textil / Textilní technologie, materiály a nanomateriály | Práce na příbuzné téma

Příčiny destrukce pístu automobilového motoru
 (Michal Rulíšek)

2017, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119500 | Materiálové inženýrství / Progresivní technické materiály | Práce na příbuzné téma

Tvorba a destrukce Shareholder Value
 (Tomáš Pešek)

2016, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//k5t3qk// | Hospodářská politika a správa / Finance a investiční management | Práce na příbuzné téma

Konstrukce a destrukce
 (Jáchym MYSLIVEC)

2016, Bakalářská práce, Fakulta umění a designu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//kktkkk// | Výtvarná umění / Fotografie a intermediální tvorba | Práce na příbuzné téma

Absolutní konstrukce slova, totální destrukce příběhu
 (Jana Boršková)

2008, Diplomová práce, Filmová a televizní fakulta AMU / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/2855 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Scenáristika a dramaturgie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)