Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

pribor

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Platnost Hyptézy očekávání v ČR. Analýza krátkého konce termínové struktury PRIBOR.
 (Roman Binter)

2008, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/4245 | Finance a účetnictví / Finance | Práce na příbuzné téma

Politické změny v okrese Nový Jičín v období Pražského jara v roce 1968 (s přihlédnutím k městu Příbor)
 (Lucie ŠPALDOŇOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//uyd767// | Specializace v pedagogice / matematika - občanská výchova | Práce na příbuzné téma

Návrh účelové nádrže v katastru obce Příbor.
 (Sandra Matulová)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137442 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Základní umělecká škola Příbor a pedagogové dechového oddělení
 (Ondřej ŠIMÍČEK)

2017, Bakalářská práce, Fakulta umění / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//y9kzae// | Hudební umění / Klarinet | Práce na příbuzné téma

Územní studie zastavitelné plochy Z48 v k.ú. Příbor
 (Veronika Černošková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136784 | Stavební inženýrství / Městské inženýrství | Práce na příbuzné téma

Základní umělecká škola Příbor a pedagogové dechového oddělení
 (Ondřej ŠIMÍČEK)

2017, Bakalářská práce, Fakulta umění / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//257c4l// | Hudební umění / Klarinet | Práce na příbuzné téma

Zpracování odpadních vod a odpadů v čistírně odpadních vod Příbor, návazně na provedené rekonstrukce čistírny
 (Lenka Šoltysová)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119836 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Evakuace osob při povodni v obci Příbor
 (Vanessa Hyvnarová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//dza88j// | Ochrana obyvatelstva / | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení investičního záměru Technických služeb města Příbor
 (Marcela Paseková)

2016, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/113503 | Ekonomika a management / Ekonomika podniku | Práce na příbuzné téma

Jídelní příbor
 (Klára DLOUHÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta umění a designu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//jrgd6k// | Výtvarná umění / Design | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)