Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

czech poet

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Básník svědomí. Obraz Jaroslava Seiferta v kulturním tisku 50. a 60. let
 (Jan Slíva)

2021, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wy2mj/ | Historické vědy / Historie | Theses on a related topic

Ideální česká básnířka. Poezie českých autorek 70. let 19. století z pohledu dobové kritiky
 (Marie KLIKOVÁ)

2021, Diplomová práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1qgkn2// | Filologie / Bohemistika - Anglická a americká literatura | Theses on a related topic

Básník Petr Španger - Interpretace a ediční zpracování
 (Miroslav Srna)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB9097 | Filologie / Jazyková a literární kultura | Theses on a related topic

Zdeněk Šeřík jako básník Českomoravské vrchoviny ( k problémům českého regionalismu)
 (Adéla DOLEŽALOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5imd4t// | Specializace v pedagogice / ČJu-SVu | Theses on a related topic

Deutsch geschriebene Werke von Egon Bondy
 (Anna-Marie ŠŤASTNÁ)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//xnz7wk// | Filologie / Interkulturní germanistika | Theses on a related topic

Suzanne Renaud – Henri Pourrat : Correspondance (1947-1959), Traduction et analyse
 (Dominika Volfová)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/plgk4/ | Překladatelství a tlumočnictví / Překladatelství francouzského jazyka | Theses on a related topic

Karel Kryl: Básník a legenda českého folku
 (Martin SIMOTA)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//s7e2ez// | Specializace v pedagogice / Český jazyk a literatura (jednooborové) | Theses on a related topic