Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Elektronický dokument

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

A Security Analysis of the OpenText Content Server Electronic Document Management System
 (Petr Ježek)

2021, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//8uiaxp// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Práce na příbuzné téma

Elektronický podpis v civilním právu hmotném a procesním
 (Kamila Počinková)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h20w1/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Elektronický podpis v praxi
 (Miroslav Kvěch)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/af1kz/ | Bankovnictví / Informační technologie | Práce na příbuzné téma

Nařízení eIDAS - elektronický podpis a jeho využití ve veřejné správě
 (Karolína Kovaříková)

2019, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//4kwn4e// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Elektronický podpis v praxi
 (Marcela Dluhošová)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86878 | Nerostné suroviny / Informační a systémový management | Práce na příbuzné téma

Elektronický podpis v podmínkách státní správy
 (Stanislav WOLNÝ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//0ngx13// | Právní specializace / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Elektronický podpis v návaznosti na právní řád a jeho praktické využití v podniku
 (Stanislav Kubín)

2010, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82125 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Důvěryhodná a dlouhodobá archivace datových zpráv ISDS
 (Tereza Jeništová)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/41809 | Aplikovaná informatika / Informatika | Práce na příbuzné téma