Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

jílové minerály

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 15 prací)
Vrstevnaté silikáty jako užitečné katalyzátory/nanoreaktory při odstraňování polutantů vod
 (Jitka Kozelská)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137297 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Vrstevnaté silikáty jako nanoreaktory v katalýze organických reakcí
 (Pavel Grussmann)

2020, Bakalářská práce, Univerzitní studijní programy / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141696 | Nanotechnologie / | Práce na příbuzné téma

Aktivita nanoreaktorů vrstevnatých silikátů jako model odstraňování polutantů vod
 (Zdeňka Nevřelová)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137298 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Molekulární design funkčních nanostruktur na bázi vrstevnatých silikátů interkalovaných a povrchově modifikovaných vodivými polymery
 (Dominik Hlaváč)

2012, Diplomová práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94213 | Nanotechnologie / | Práce na příbuzné téma

Řízení struktury a mechanizací chování nanokompozitů s vícesložkovou polymerní matricí
 (Jakub Rotrekl)

2014, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//tllijk// | Chemie a technologie materiálů / Technologie makromolekulárních látek | Práce na příbuzné téma

Částice montmorillonitu a jiných silikátových materiálů, jejich využití v oblasti polymerní chemie a farmakochemie
 (Karolína Boštíková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//0j2q8e// | Farmakochemie a medicinální materiály / | Práce na příbuzné téma

Interkalace jílových minerálů sírou pro použití v elektro-aplikacích
 (Denis Pivoňka)

2017, Diplomová práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117234 | Nanotechnologie / | Práce na příbuzné téma

Interkalace jílových minerálů huminovými kyselinami
 (Zdeňka Koběrská)

2010, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81915 | Procesní inženýrství / Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu | Práce na příbuzné téma

Vermikulit a jeho vznik, výskyt, modifikace a praktické využití
 (Dmitry Fadeev)

2021, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144967 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Vermikulit - vlastnosti, modifikace a využití
 (Denisa POHOŘELSKÁ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//86cv0s// | Chemie a technologie materiálů / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 15 prací)