Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

geopolymery

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Tepelná stabilita geopolymerních materiálů připravených alkalickou aktivací ocelářských strusek
 (Lucie RUPPENTHALOVÁ)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//o0pmay// | Chemie / Fyzikální chemie povrchů | Práce na příbuzné téma

Tepelná stabilita geopolymerních materiálů připravených alkalickou aktivací ocelářských strusek
 (Lucie RUPPENTHALOVÁ)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//o0pmay// | Chemie / Fyzikální chemie povrchů | Práce na příbuzné téma

Tepelná stabilita geopolymerních materiálů připravených alkalickou aktivací ocelářských strusek
 (Lucie RUPPENTHALOVÁ)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//o0pmay// | Chemie / Fyzikální chemie povrchů | Práce na příbuzné téma

Interpretace NMR spekter paramagnetických komplexů ruthenia
 (David Přichystal)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/htx20/ | Chemie / Fyzikální chemie | Práce na příbuzné téma

Characterization of non-B DNA structures using NMR spectroscopy
 (Ilektra-Chara Giassa)

2021, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vad6t/ | Biomolekulární chemie a bioinformatika / | Práce na příbuzné téma

NMR studie paramagnetických Ru(III) komplexů a jejich vazby na beta-cyklodextrin
 (Anna Hruzíková)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dlr8w/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Přiřazení NMR spekter dimerizační domény regulační podjednotky RII cAMP dependentní proteinkinasy
 (Zuzana Janáčková)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qx690/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Charakterizace nukleových kyselin v komplexním prostředí živých buněk pomocí in-cell NMR spektroskopie
 (Michaela Krafčíková)

2021, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g5r5s/ | Biomolekulární chemie a bioinformatika / | Práce na příbuzné téma