Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

bentonitová pojiva

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Termogravimetrické studium a Ramanova spektroskopie bentonitů sycených podzemní vodou
 (Andrea Rybářová)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tdsn6/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Termostabilita bentonitových pojiv Česko - Slovenské provenience
 (Karel Gál)

2014, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104318 | Metalurgické inženýrství / Slévárenské technologie | Práce na příbuzné téma

Izolace, separace a studium významných kov-vazných proteinů
 (Sylvie Skaličková)

2016, Disertační práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//13egu6/zaverecna_prace.pdf/ | Chemie / Zemědělská chemie | Práce na příbuzné téma

Příprava bis(1-adamantyl)imidazoliových solí s anionty dikarboxylových kyselin
 (Andrea ČABLOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//r3tqvw/Andrea_ablov_Diplomov_prce_2012.pdf/ | Chemie a technologie potravin / Chemie potravin a bioaktivních látek | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení vlivu matrice při stanovení chemismu materiálů pomocí výkonné WD XRF spektrometrie
 (Alexandra Gajcová)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119841 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Využití metody XRF pro detekci těžkých kovů ve fluvizemích
 (Lenka GAJDOŠÍKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//81228t// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

Stanovenie detekčných limitov v XRF analýze
 (Jakub LAKOTA)

2014, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0lnq4s// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

XRF analýza produktů spalování uhlí
 (Lucie ZAPLETALOVÁ)

2008, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//e8gehl// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Stanovení obsahu stříbra v lehké matrici metodou XRF
 (Terezie Urbánková)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cl59u/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití mobilního XRF spektrometru složkami HZS pro prvkovou analýzu neznámých vzorků v terénu
 (Zuzana Rošková)

2019, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//8gdlkh// | Forenzní analýza / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)