Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

vícepřípadová studie

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 14 prací)
Průzkum potřeb rozvoje lidských zdrojů na krajských úřadech a vybraných městských úřadech v návaznosti na řízení turismu
 (Romana Kopecká)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/11418/vsh_b/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu | Práce na příbuzné téma

Vztahy Evropské unie a Afriky založené na principu partnerství a finanční pomoci
 (Kateřina Kupečková)

2009, Diplomová práce, UHK, Filozofická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM76 | Politologie / Politologie – africká studia | Práce na příbuzné téma

Spokojenost učitelů vybrané střední školy s vybranými faktory pracovní spokojenosti
 (Markéta Horká)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jty6o/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Práce na příbuzné téma

Výchovné partnerství jako jedna z dimenzí vztahu rodičů a školy.
 (Magdalena MAREŠOVÁ)

2014, Disertační práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//5v1rr1// | Pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Koncept rituální čistoty a koncept kegare v době osvícenství v západní literatuře.
 (Barbora Šindelářová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//kmprs5// | Filozofie / Religionistika | Práce na příbuzné téma

Koncept mimesis - překonaný konstrukt nebo funkční interpretační koncept: analýza na příkladu díla E. A. Poea
 (Nicole FIŠEROVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//097n4c// | Humanitní studia / Teorie a filozofie komunikace | Práce na příbuzné téma

Co nabízí Koncept kontinua pro matku a dítě
 (Andrea Pospiš)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sgzyt/ | Porodní asistence / Porodní asistentka | Práce na příbuzné téma

Koheze jako multidimenzionální (nejen) sociologický koncept
 (Luboš Žížlavský)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d768x/ | Sociologie / | Práce na příbuzné téma

Koncept bazální stimulace v intenzivní péči
 (Ivana Nováková)

2018, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d1oe6/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Práce na příbuzné téma

Koncept prerafaelitské ženy v literatuře
 (Dominika Sirná)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b2s2v/ | Filologie / Literatura a mezikulturní komunikace Anglický jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 14 prací)