Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Zrakové postižení

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 17 prací)
Zaměstnávání osob s duševním onemocněním, zaměřeno na osoby s afektivními poruchami
 (Eva Vostálová)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pk73o/ | Speciální pedagogika / Speciální andragogika | Práce na příbuzné téma

Využití multidisciplinárních týmů pří práci s lidmi s poruchami příjmu potravy
 (Hana Řádková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vat13/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení dostupnosti základních potravin pro osoby s poruchami stravování (celiakie)
 (Katarína Petrášková)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/11122/vsh_m/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství | Práce na příbuzné téma

Canisterapie u osob s mentálním postižením a osob s poruchami autistického spektra z pohledu canisterapeuta
 (Martina Skrejvalová)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nllue/ | Učitelství pro střední školy / Výtvarná výchova Speciální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení práce s Pracovním sešitem na podporu komunikace u osob s poruchami autistického spektra
 (Dana Zemčíková)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bk59z/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Integrace dospělé osoby s poruchami autistického spektra (případová studie)
 (Ester Popová)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j87i3/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Orální stereognozie u osob s poruchami autistického spektra a osob s kombinovaným postižením
 (Michaela MÁLKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//a36c0o// | Speciální pedagogika / Logopedie | Práce na příbuzné téma

Výchova a vzdělávání osob s poruchou autistického spektra a působení Son-Rise metody na osoby s autismem
 (Kateřina Barochová)

2020, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//zgolv0// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Práce na příbuzné téma

Reedukace zraku dětí s poruchou binokulárního vidění
 (Jana MARTINCOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//r7f4qc// | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Životní příběhy lidí se získanou ztrátou zraku se zřetelem na proces adaptace
 (Marta Bedlánová)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yrdjw/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 17 prací)