Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Komunikační dovednosti

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 26 prací)
Zaměstnávání osob s duševním onemocněním, zaměřeno na osoby s afektivními poruchami
 (Eva Vostálová)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pk73o/ | Speciální pedagogika / Speciální andragogika | Práce na příbuzné téma

Využití multidisciplinárních týmů pří práci s lidmi s poruchami příjmu potravy
 (Hana Řádková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vat13/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení dostupnosti základních potravin pro osoby s poruchami stravování (celiakie)
 (Katarína Petrášková)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/11122/vsh_m/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství | Práce na příbuzné téma

Canisterapie u osob s mentálním postižením a osob s poruchami autistického spektra z pohledu canisterapeuta
 (Martina Skrejvalová)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nllue/ | Učitelství pro střední školy / Výtvarná výchova Speciální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení práce s Pracovním sešitem na podporu komunikace u osob s poruchami autistického spektra
 (Dana Zemčíková)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bk59z/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Integrace dospělé osoby s poruchami autistického spektra (případová studie)
 (Ester Popová)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j87i3/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Orální stereognozie u osob s poruchami autistického spektra a osob s kombinovaným postižením
 (Michaela MÁLKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//a36c0o// | Speciální pedagogika / Logopedie | Práce na příbuzné téma

Výchova a vzdělávání osob s poruchou autistického spektra a působení Son-Rise metody na osoby s autismem
 (Kateřina Barochová)

2020, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//zgolv0// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Práce na příbuzné téma

Reedukace zraku u dětí s poruchou binokulárního vidění v běžné MŠ
 (Petra ŠERÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//tk91s4// | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Možnosti reedukace zraku u dětí předškolního věku s poruchou binokulárního vidění
 (Veronika Šedivá)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5324 | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Pedagogika předškolního věku | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 26 prací)