Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

integrace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 16 prací)
Školská poradenská zařízení ve Finsku
 (Kristýna MARTINCOVÁ)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//807wd0// | Speciální pedagogika / Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Analýza poradenských a metodických činností školských poradenských zařízení ve vztahu k učitelům základních škol
 (Michaela KISIELOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//y15emn// | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Spolupráce ředitelek a pedagogů předškolních zařízení s vybraným školským poradenským zařízením
 (Eva Sedlaříková)

2007, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nt1vm/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Spolupráce zákonných zástupců, škol a školských poradenských zařízení při vedení žáků s SVP
 (Anna HOMOLOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ytb919// | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Individuální vzdělávání dětí s mentálním a kombinovaným postižením a spolupráce školského poradenského zařízení s rodinou
 (Gabriela PROCHÁZKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//1y6m83// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - poradenství | Práce na příbuzné téma

Logopedická intervence ve školském poradenském zařízení
 (Denisa MADECKÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//3z8zl7// | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Individuální speciálněpedagogická intervence ve školském poradenském zařízení
 (Marie Komárová)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kfvrw/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Vliv terapií na vzdělávání žáků se souběžným postižením více vadami
 (Jana Červená)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gekvs/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Předprofesní vzdělávání žáků s mentálním postižením v Pardubickém kraji
 (Alena Taiberová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iyc1e/ | Učitelství pro střední školy / Výtvarná výchova Speciální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Školní zralost dětí s vadami zraku
 (Petra ŘEZNÍČKOVÁ)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//8wc4zj// | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 16 prací)