Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

mouse, preimplantation, embryonic, development

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Investigation of the gene \kur{Dynactin 2 (Dctn2)} in regulating the frequency of asymmetric cell divisions during mouse preimplantation embryonic development, required to generate inner cells and drive successful cell lineage segregation and successful development
 (Michaela KUBÍČKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//w424n9// | Biologie / Klinická biologie | Práce na příbuzné téma

Komparace programového období 2007 - 2013 a 2014 - 2020 na případu operačního programu IOP a IROP
 (Tereza Šmídová)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/swzn0/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Práce na příbuzné téma

Inkluze žáků se zdravotním postižením na malotřídních školách a na 1.stupni ZŠ - srovnání školního roku 2006/2007 a 2015/2016.
 (Danuše Kupková)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tt7ed/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Rozdíly mezi Koncepcemi státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2007-2013 a 2014-2020
 (Karolina Králíčková)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/10849/vsh_m/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu | Práce na příbuzné téma

Veřejný koncert ze dne 3.2.2015 a 13.2.2015
 (Šimon Šenkeřík)

2015, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/acv58/ | Hudební umění / Hra na lesní roh | Práce na příbuzné téma

(Z)-2-(2-Bromvinyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan a jeho cross-coupling reakce
 (Jan Paciorek)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q2iot/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Socioprostorová analýza města Pardubice v roce 2011 a některé změny jeho socioprostorové struktury mezi lety 2001 a 2011
 (Michaela Zářecká)

2018, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zhbld/ | Sociologie / | Práce na příbuzné téma

Proměny Pražského Quadriennale: Proměny a posuny způsobů vystavování divadelní scénografie, se zaměřením na ročníky 2007, 2011 a 2015
 (Amálie Bulandrová)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zrbzb/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny divadla | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)