Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

mouse, preimplantation, embryonic, development

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Investigation of the gene \kur{Dynactin 2 (Dctn2)} in regulating the frequency of asymmetric cell divisions during mouse preimplantation embryonic development, required to generate inner cells and drive successful cell lineage segregation and successful development
 (Michaela KUBÍČKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//w424n9// | Biologie / Klinická biologie | Práce na příbuzné téma

Veřejný koncert ze dne 3.2.2015 a 13.2.2015
 (Šimon Šenkeřík)

2015, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/acv58/ | Hudební umění / Hra na lesní roh | Práce na příbuzné téma

Inkluze žáků se zdravotním postižením na malotřídních školách a na 1.stupni ZŠ - srovnání školního roku 2006/2007 a 2015/2016.
 (Danuše Kupková)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tt7ed/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Rozdíly mezi Koncepcemi státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2007-2013 a 2014-2020
 (Karolina Králíčková)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/10849/vsh_m/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu | Práce na příbuzné téma

(Z)-2-(2-Bromvinyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan a jeho cross-coupling reakce
 (Jan Paciorek)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q2iot/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Veřejný koncert ze dne 2.12.2015 a 29.1.2016
 (Lukáš Brázdil)

2017, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/kp54f/ | Hudební umění / Hra na lesní roh | Práce na příbuzné téma

Reaktivita křemene v systému K2O-CaO-SiO2-H2O
 (Petrana Bochňová)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ayf1m/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma