Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Magnetronové naprašování

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 12 prací)
Tvrdé flexibilní povlaky připravené magnetronovým naprašováním
 (Martin JAROŠ)

2018, Disertační práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//dfq91x// | Aplikované vědy a informatika / Fyzika plazmatu a tenkých vrstev | Práce na příbuzné téma

Analýza procesu obrážení tvrdých povlaků z hlediska technologických parametrů a konstrukce nástroje
 (Tomáš ZATLOUKAL)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//q2hav7// | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie - technologie obrábění | Práce na příbuzné téma

Závislost vybraných parametrů hodnocení obrobených ploch tvrdých povlaků na konstrukci řezného nástroje
 (David KOLOŠ)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//kn7bwh// | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie - technologie obrábění | Práce na příbuzné téma

Psychická odolnost rodičů v krizových situacích.
 (Kristýna Melkusová)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fc03y/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Odolnost vybraných skupin makrozoobentosu vůči vysychání
 (Barbora Loskotová)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/umeoo/ | Ekologická a evoluční biologie / | Práce na příbuzné téma

Odolnost slitin vůči působení fluoridových solí
 (Sylvie Pavloková)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vqtja/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Požární odolnost budov
 (Ondřej Sochor)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yjkfj/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Práce na příbuzné téma

Možnosti hodnocení podílu houževnatého lomu z výsledků instrumentované zkoušky rázem v ohybu
 (Gabriela Očenášová)

2013, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101121 | Materiálové inženýrství / Technické materiály | Práce na příbuzné téma

Údržba elektrických zařízení v podmínkách povrchového lomu.
 (Pavel Klekner)

2012, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93152 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Práce na příbuzné téma

Návrh konfigurace a způsob odtěžení 1. skrývkového řezu lomu Vršany ve vztahu k přeložkám inženýrských sítí energetického koridoru - studie
 (Valerij Korol)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82458 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 12 prací)