Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

diagnostika

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Diagnostické metody letadlových motorů
 (Lucie Janoušková)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM3904 | Fyzika / Fyzikální měření a modelování | Práce na příbuzné téma

Měření výfukových škodlivin silničních vozidel ve Stanicích měření emisí
 (Martin Pešťák)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//cjr6up// | Strojní inženýrství / Konstrukce strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Měření tloušťky vrstev pomoci ultrazvuku s důrazem na měření tenkých vrstev z nekovových materiálů za pomoci měřicího přístroje TT-100
 (Petr JAVŮREK)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//wjuhka// | Specializace v pedagogice / TchVu-ITu | Práce na příbuzné téma

Metodika měření na souřadnicovém stroji a její vliv na výsledky měření
 (Libor MAŤÁK)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//5ou07d// | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie - technologie obrábění | Práce na příbuzné téma

Měření a vyhodnocení měření na experimentálním\nl{}zařízení proudového motoru s označením TS-20
 (Jaroslav LEVÝ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//f6ucxa// | Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Srovnání výsledků měření viskozity "nenewtonských" kapalin získaných různými metodami měření
 (Michal Toman)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cq5wn/ | Aplikovaná fyzika / Lékařská fyzika | Práce na příbuzné téma

Metody měření průtoku vody v povrchových tocích - nejistoty měření.
 (Ondřej ŠEBOR)

2012, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jcmiwx// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a převody nemovitostí | Práce na příbuzné téma

Vliv použitého režimu měření na výsledek zastoupení tělesného tuku při měření složení těla tetrapolární bioimpedanční váhou Tanita 418 MA
 (Magdaléna SMĚJOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//fj58t7// | Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - občanská výchova | Práce na příbuzné téma

Vliv metodiky měření a vyhodnocení úchylek tvaru a polohy pomocí souřadnicového měřicího stroje na reálně dosažitelnou nejistotu měření a opakovatelnost výsledků.
 (Radim HOBLÍK)

2013, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//66sgxa// | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie - technologie obrábění | Práce na příbuzné téma

Modernizace úlohy měření dynamických charakteristik termočlánků laboratoře senzorů a měření neelektrických veličin s použitím prostředků virtuální instrumentace
 (Jakub Šamaj)

2012, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93316 | Elektrotechnika / Měřicí a řídicí technika | Práce na příbuzné téma