Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

fetal ecg

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Analýza ST úseku fetálního EKG v intrapartální diagnostice hypoxie plodu u rizikových gravidit
 (Petr Janků)

2007, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ibryw/ | Všeobecné lékařství / Gynekologie a porodnictví | Práce na příbuzné téma

Využití adaptivního neuro-fuzzy inferenčního systému ve zpracování plodového EKG
 (Lucie Šajnová)

2018, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128504 | Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství | Práce na příbuzné téma

Komparativní studie využití adaptivních metod jako součásti hybridního systému pro extrakci plodového EKG signálu
 (Martina Mikolášová)

2020, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//8whfio// | Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství | Práce na příbuzné téma

Extrakce plodového elektrokardiogramu metodami soft computingu
 (Hana Škutová)

2016, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115918 | Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství | Práce na příbuzné téma

Extrakce plodového elektrokardiogramu pomocí adaptivního lineárního neuronu
 (Martina Mikolášová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128623 | Elektrotechnika / Biomedicínský technik | Práce na příbuzné téma

Extrakce plodového elektrokardiogramu metodami soft computingu
 (Hana Škutová)

2016, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115918 | Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství | Práce na příbuzné téma

Srovnávací studie účinnosti metod extrakce neinvazivního plodového EKG na datech z klinické praxe
 (Veronika Vicianová)

2019, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136178 | Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství | Práce na příbuzné téma