Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Potravní vláknina

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Hodnocení množství tělesného tuku u skupiny pubescentů sportovní a nesportovní třídy v Litvínově
 (Karolína GAJARSKÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//nc6v9v// | Tělesná výchova a sport / TV AJ 14 | Práce na příbuzné téma

Porovnání metod měření tělesného tuku a změny tělesného složení a stravovacích návyků po laparoskopické tubulizaci žaludku
 (Vladislava ZAVADILOVÁ)

2012, Disertační práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//4kg0wh// | Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie / | Práce na příbuzné téma

Srovnání metod na stanovení množství tělesného tuku
 (Barbora BOHATÁ)

2008, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//836jm8// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Zjištění procenta tělesného tuku pomocí kaliperace u studentů navštěvujících výběrovou tělesnou výchovu na KTVS PF JU zaměřenou na aerobic, zumbu, bosu a squash
 (Markéta ŽLABOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9aqo03// | Tělesná výchova a sport / | Práce na příbuzné téma

Vliv energetického příjmu a energetického výdeje na procento tělesného tuku
 (Soňa Cífková)

2007, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z1nyr/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní vědy | Práce na příbuzné téma

Sledování příjmu vlákniny a jejího vztahu k množství tukové tkáně u obézních pacientů
 (Monika Chmelíková)

2007, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d1fat/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní vědy | Práce na příbuzné téma

Intenzita bažení po jídle ve vztahu k hodnotě BMI a pohlaví
 (Veronika KONČÁKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6rd9sv// | Tělesná výchova a sport / Aplikované pohybové aktivity | Práce na příbuzné téma

Vztah BMI a morfologických parametrů chodidla u dětí mladšího školního věku
 (Darek PRÁŠIL)

2019, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//84bqmd// | Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - učitelství biologie pro střední školy | Práce na příbuzné téma