Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

digitalni propast

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Digitální propast u pedagogů a možnosti jejího odstranění.
 (Tomáš KUBIČINA)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//amoo6h// | Specializace v pedagogice / Informační výchova se zaměřením na vzdělávání a výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Digitální propast - ne/výhody ne/užívání internetu u ne/připojených subpopulací
 (Jana PISKUROVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//6t8jcj// | Sociologie / | Práce na příbuzné téma

Digitální propast - ne/výhody ne/užívání internetu u vybraných ne/připojených subpopulací
 (Jana PISKUROVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//c7bo94// | Sociologie / | Práce na příbuzné téma

Digitální propast jako faktor sociálního vyloučení seniorů
 (Eva GRYCOVÁ)

2013, Rigorózní práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//2gyha7// | Pedagogika / Pedagogika - sociální práce | Práce na příbuzné téma

ICT jako nástroj pro překonání digitální propasti
 (Kristýna Rochová)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qa7nn/ | Pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Přístupnost digitalizované veřejné správy z pohledu osob na okraji digitální propasti
 (Tomáš Olšák)

2014, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fcrfo/ | Aplikovaná informatika / Informatika ve veřejné správě | Práce na příbuzné téma

Na hraně digitální propasti: sociálně vyloučená riziková mládež v informační společnosti
 (Vladislava Vondrová)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w1fks/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Na hraně digitální propasti: děti a mládež z rizikového prostředí v digitálním světě
 (Lucie PAVLÁKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7x2det// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Opatření Evropské unie k překlenutí digitální propasti
 (Veronika Havlíková)

2012, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/91697 | Hospodářská politika a správa / Eurospráva | Práce na příbuzné téma

Digitální kompetence v empirickém nahlédnutí: vícečetná případová studie
 (Vojtěch Hamerský)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/anw4o/ | Informační studia a knihovnictví / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)